ثبت نام — دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه


             ثبت نام

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به شرح زیر می باشد:

  1. شناسنامه و کارت ملی
  2. آخرین مدرک تحصیلی
  3. عکس 4*3…