جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96 باید بدهی قبلی تسویه شده و
شهریه ثابت پرداخت گردد.

ا

1- انتخاب واحد نیمسال دوم 96از 96/11/07 تا 96/11/12 بصورت اینترنتی می باشد..
شروع کلاسها از 14 بهمن ماه می باشد.

پرتال دانشگاه
پرتال معاونت
پرتال فرهنگي
سامانه فيش حقوقي کارکنان و اساتيد حق التدريس
چارت دروس