جهت انتخاب واحد نیمسال اول 97 باید بدهی قبلی تسویه شده و
شهریه ثابت پرداخت گردد.

ا

1- انتخاب واحد نیمسال اول 97از 97/06/10 تا 97/06/21 بصورت اینترنتی می باشد..
شروع کلاسها از 25شهریورماه می باشد.

پرتال دانشگاه
پرتال معاونت
پرتال فرهنگي
سامانه فيش حقوقي کارکنان و اساتيد حق التدريس
چارت دروس