دانشگاه آزاد اسلامی خامنه

ورود به سامانه

خبرهای مهم

مطالب پیشین

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان عزیز بایستی فرمهای زیر را تکمیل و به مدیر گروه خود جهت طرح در شورای گروه تحویل دهند پروپوزال ارشد فرم تعهد دانشجو در قبال وضیعت ظرفیت (ادامه مطلب ...)